Giới thiệu

Các Ban Tài chính xã, thị trấn

Các Ban Tài chính xã, thị trấn:

1. Xã Phù Linh: 043 5955284
Kế toán: Nguyễn Văn Thuận
Điện thoại: 0912733668. Email:

2. Xã Tiên Dược
Kế toán: Lê Quang Việt
Điện thoại: 0985057579. Email:

3. Xã Mai Đình: 043 5821102
Kế toán: Nguyễn Văn Khoa
Điện thoại: - 0912352176. Email: sinhmaidinh@gmail.com

4. Xã Đức Hòa
Kế toán: Nguyễn Văn Nam
Điện thoại: 0978528234. Email:

5. Xã Quang Tiến
Kế toán: Nguyễn Quang Trung
Điện thoại: 0912485864. Email:

6. Xã Bắc Phú
Kế toán: Nguyễn Thanh Xô
Điện thoại: 0983826647. Email:

7. Xã Tân Minh
Kế toán: Đàm Đình Hà
Điện thoại: 0948381926. Email:

8. Xã Xuân Giang: 042 2179507
Kế toán: Nguyễn Thị Thủy
Điện thoại:

9. Xã Việt Long
Kế toán: Nguyễn Thị Tình
Điện thoại: 0977249177. Email:

10. Thị trấn Sóc Sơn: 046 2630572
Kế toán: Đặng Hoàng Lê
Điện thoại: 0976118435. Email: hoanglekttt@gmail.com

11. Xã Thanh Xuân: 046 6719007
Kế toán: Cao Xuân Trường
Điện thoại: 0973711525. Email:

12. Xã Phú Cường: 043 5841239
Kế toán: Nguyễn Văn Dũng
Điện thoại: 0973626715. Email: ubndxaphucuong@gmail.com

13. Xã Hiền Ninh: 043 5822001
Kế toán: Nguyễn Thị Bích Hạnh
Điện thoại: 0984415876

14. Xã Minh Trí: 04 3559 5365
Kế toán: Đinh Thị An
Điện thoại: 0984635276. Email: ketoanxaminhtri@gmail.com

15. Xã Minh Phú: 04 3599 1585
Kế toán: Nguyễn Thị Nhung
Điện thoại: 0915102084

16. Xã Tân Dân: 04 3581 3628
Kế toán: Bùi Thị Dung
Điện thoại: 0988474495

17. Xã Phù Lỗ
Kế toán: Ngô Văn Liên
Điện thoại: 0917374648

18. Xã Phú Minh
Kế toán: Đỗ Ánh Hồng
Điện thoại: 0936056898. Email: ketoanxaphuminh@gmail.com

19. Xã Đông Xuân: 04 3884 6550
Kế toán: Lê Xuân Thu
Điện thoại: 0912442019

20. Xã Kim Lũ
Kế toán: Nguyễn Thị Thảo
Điện thoại: 0987758967

21. Xã Xuân Thu
Kế toán: Nguyễn Trọng Đức
Điện thoại: 0966688575. Email: trongduc20@gmail.com

22. Xã Nam Sơn
Kế toán: Trần Thị Liên
Điện thoại: 01638873986. Email: tranlienktns@gmail.com

23. Xã Bắc Sơn: 04 3597 5443
Kế toán: Bùi Phương Hiền
Điện thoại: 0976058882. Email: buiphuonghien@gmail.com

24. Xã Hồng Kỳ
Kế toán: Nguyễn Thế Khang
Điện thoại: 01687362938

25. Xã Trung Giã: 04 3596 3487
Kế toán: Nguyễn Thị Hà
Điện thoại: 0989346307

26. Xã Tân Hưng
Kế toán: Nguyễn Thị Vân
Điện thoại: 01662196229


0 Ý kiến


Ý kiến của bạn
Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận dễ dàng hơn!
500 ký tự còn lại.

Bài viết khác

 
Đăng nhập

Thông báo
1

Hướng dẫn dự toán NSNN
1

Doanh nghiệp thẩm định giá

Thông tin giá cả thị trường
1

Bình chọn
1

Các chuyên mục

Bản quyền © 2020 ptckhsocson.gov.vn. Toàn bộ phiên bản
Thiết kế bởi EchBay .ltd
Địa chỉ: UBND huyện Sóc Sơn Thị trấn Sóc Sơn, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 38850135 - (84-4) 38843458 - Hotline: - Fax: (84-4) 38850135
Website: ptckhsocson.gov.vn - Email: ptckhsocson@gmail.com