Tin tức - sự kiện

Nghị định 31/ 2017/ NĐ-CP ngày 23/ 3/ 2017

Nghị định số 31/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài

chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính

- ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán

 ngân sách địa phương hằng năm
Down load: 31.signed.pdf

0 Ý kiến


Ý kiến của bạn
Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận dễ dàng hơn!
500 ký tự còn lại.

Bài viết khác

 
Đăng nhập

Thông báo
1

Hướng dẫn dự toán NSNN
1

Doanh nghiệp thẩm định giá

Thông tin giá cả thị trường
1

Bình chọn
1

Các chuyên mục

Bản quyền © 2020 ptckhsocson.gov.vn. Toàn bộ phiên bản
Thiết kế bởi EchBay .ltd
Địa chỉ: UBND huyện Sóc Sơn Thị trấn Sóc Sơn, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 38850135 - (84-4) 38843458 - Hotline: - Fax: (84-4) 38850135
Website: ptckhsocson.gov.vn - Email: ptckhsocson@gmail.com